เทศบาลตำบลห้วยสัก
การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ. 2567
By : admin เมื่อ : 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  อ่าน : 102   

1.  การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็น คำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ

2.  แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts  เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน

3. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักฐาน หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ 1.   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม [20240212135859.pdf]


เอกสารแนบ 2.   กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรม [20240212135200.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator