เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 16 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

แผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569...


โดย admin
Post Date 12/2/2567
Read (88)

การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ. 2567...


โดย admin
Post Date 7/2/2567
Read (102)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 10/4/2566
Read (230)

การขับเคลื่อนจริยธรรม...


โดย admin
Post Date 10/4/2566
Read (269)

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 10/4/2566
Read (251)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 4/4/2566
Read (269)

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566...


โดย admin
Post Date 4/4/2566
Read (283)

ประกาศแนวปฏิบัติ Do's and Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา...


โดย admin
Post Date 4/4/2566
Read (213)

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร...


โดย admin
Post Date 27/4/2565
Read (579)

ประกาศ ก.ท.จ.ชร. ...


โดย admin
Post Date 11/3/2565
Read (562)

ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558...


โดย admin
Post Date 11/3/2565
Read (490)

การรักษาวินัยพนักงาน เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย...


โดย admin
Post Date 19/7/2564
Read (537)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 21/4/2564
Read (560)

นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 10/8/2563
Read (804)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (3.คู่มือแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ)...


โดย admin
Post Date 10/8/2563
Read (474)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 10/8/2563
Read (463)

จำนวนข่าวทั้งหมด 16 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator