เทศบาลตำบลห้วยสัก
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 788 รายการ
จำนวนหน้า 16 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี.(รสจืด) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/2/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม นมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี.(รสจืด) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 9 โรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/2/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/2/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรายงานขอจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๘๗๑๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/2/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรายงานขอจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๘๗๑๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/2/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรายงานขอจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๘๗๑๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/2/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/2/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/2/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาติดฟิล์มกระจกกรองแสงและติดสติ๊กเกอร์พีวีซีพร้อมทำความสะอาดผิวกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/2/2567
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/2/2567
12 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 12/2/2567
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/2/2567
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรายงานขอจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9843 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/2/2567
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/2/2567
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/2/2567
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/2/2567
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 9/2/2567
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน 81-8582 เชียงรายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/2/2567
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาเด็กปฐมวัย ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/2/2567
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน 81-8582 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/2/2567
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2567
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/1/2567
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/1/2567
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-1234 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/1/2567
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๘๗๑๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/1/2567
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 8717 เชียงราย จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/1/2567
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2567
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/1/2567
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 9 โรงเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/1/2567
31 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/1/2567
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/1/2567
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/1/2567
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/1/2567
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/1/2567
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/1/2567
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/1/2567
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมทาสี ห้องนายกเทศมนตรี และห้องรองนายกเทศมนตรึ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/1/2567
39 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 16/1/2567
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/1/2567
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/1/2567
42 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/1/2567
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8717 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/1/2567
44 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน กจ 6791 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/1/2567
45 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องเขียนและของขวัญที่ใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/1/2567
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อขนม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/1/2567
47 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/1/2567
48 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/1/2567
49 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0002 , 416-59-0003 , 497-56-0001 , 416-57-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/1/2567
50 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/12/2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 788 รายการ
จำนวนหน้า 16 หน้า



         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator