เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายยอด อินเรียน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ได้นำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) งดรับ งดให้ ของขวัญ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่าง ๆ
By : admin เมื่อ : 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 83   

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายยอด อินเรียน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ได้นำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) งดรับ งดให้ ของขวัญ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานอย่างโปร่งใส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator