เทศบาลตำบลห้วยสัก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566
By : admin เมื่อ : 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 290   

เอกสารแนบ1.    [20221208094409.xlsx]


เอกสารแนบ2.    [20221208094410.docx]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator