เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 28 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...


โดย admin
Post Date 29/4/2567
Read (50)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ...


โดย admin
Post Date 5/4/2567
Read (273)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 18/3/2567
Read (107)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย admin
Post Date 13/2/2567
Read (277)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567...


โดย admin
Post Date 13/2/2567
Read (302)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 3/3/2566
Read (369)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 3/3/2566
Read (476)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี2566...


โดย admin
Post Date 8/12/2565
Read (458)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่1...


โดย admin
Post Date 8/12/2565
Read (399)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566...


โดย admin
Post Date 8/12/2565
Read (348)

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 28/3/2565
Read (496)

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 22/3/2564
Read (622)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563...


โดย admin
Post Date 20/4/2563
Read (608)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563...


โดย admin
Post Date 5/3/2563
Read (594)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563...


โดย admin
Post Date 11/2/2563
Read (603)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563...


โดย admin
Post Date 3/2/2563
Read (775)

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี (พ.ศ.2561-2565)...


โดย admin
Post Date 3/2/2563
Read (1078)

แผนพัฒนาสี่ปี61ถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมฉบับที่1...


โดย admin
Post Date 11/3/2562
Read (1015)

สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561...


โดย admin
Post Date 11/3/2562
Read (1039)

แผนพัฒนาสี่ปี61ถึง64แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมฉบับที่3...


โดย admin
Post Date 11/3/2562
Read (968)

จำนวนข่าวทั้งหมด 28 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator