เทศบาลตำบลห้วยสัก
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
By : admin เมื่อ : 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 618   

เอกสารแนบ 1.   ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร [20220427114109.pdf]


เอกสารแนบ 2.   การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [20230404100217.pdf]


เอกสารแนบ 3.   การพัฒนาบุคลากร [20230404100256.pdf]


เอกสารแนบ 4.   การประเมินผลการปฎิบัติราชการ [20230404100257.pdf]


เอกสารแนบ 5.   การให้คุณและให้โทษ [20230404101600.pdf]


เอกสารแนบ 6.   การให้ประโยชน์ตอบแทนฯขวัญกำลังใจ [20230404101601.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator