เทศบาลตำบลห้วยสัก
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลห้วยสัก
By : admin เมื่อ : 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 464   

เอกสารแนบ 1.    [20210407100650.pdf]






         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator