เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย “NO GIFT POLICY” “งดรับ งดให้” ของขวัญ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
By : admin เมื่อ : 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  อ่าน : 385   

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย “NO GIFT POLICY” “งดรับ งดให้” ของขวัญ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างโปร่งใสให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐาน ตลอดจนได้แสดงออก ถึงพลังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่รับของขวัญหรือของกำนัล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator