เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายกิ่งทอง สีธิวงค์ กำนันตำบลห้วยสัก ในฐานะประธานประชาคม เป็นประธานการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
By : admin เมื่อ : 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 378   

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายกิ่งทอง สีธิวงค์ กำนันตำบลห้วยสัก ในฐานะประธานประชาคม เป็นประธานการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator