เทศบาลตำบลห้วยสัก
1 facebook เทศบาลตำบลห้วยสัก   http://www.facebook.com/huaisaksubdistrictmunicipality...
2 KM ศูนย์การเรียนรู้   http://https://www.huaisak.go.th/?View=news&NewsCode=10&name=KM...
จำนวน Link ทั้งหมด 2
จำนวนหน้า 1         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator