เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.91.106.44
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 75ip
เดือนนี้ 6885ip
ปีนี้ 127598ip
ทั้งหมด 237980ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
msnbot1.0 (157.55.39.177)
วันนี้ เวลา 04.27.52 น.

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลห้วยสัก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในแนบท้ายสัญญา โครงการก่อสร้างพื้นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/11/2562 Read (10)

 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/11/2562 Read (7)

 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/11/2562 Read (9)

 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างพื้นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/11/2562 Read (7)

 
ประกาศสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 5 ห้องเรียน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/11/2562 Read (11)

 
ประกาศสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/11/2562 Read (7)

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายยอด อินเรียน
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายเสาร์ ล้านหล้า
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องเบ้อ หมู่. 19

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด