เทศบาลตำบลห้วยสัก
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยสักได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสักว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดสด ห้วยสัก เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (301)

   วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสายใยสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ได้แสดงออกถึงความสา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (294)

   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2565 Read (283)

   รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 9/3/2565 Read (269)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/3/2565 Read (302)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/2/2565 Read (291)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุด อปพร. พร้อมปักเครื่องหมาย จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 23/9/2565 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตัดชุด อปพร. พร้อมปักเครื่องหมาย จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 23/9/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรางระบายบน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 23/9/2565 Read (6)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2565 Read (7)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) ถนนสายหลัก บ้านหัวดง หมู่ที่ 11...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2565 Read (7)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2565 Read (8)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านดอนชุม หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2565 Read (7)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 20 บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/9/2565 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก รอบที่ 5 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) พิมพ์ 4 สี 8 หน้า กระดาษอาร์ต 100 แกรม พร้อมออกแบบ จำนวน 250 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/9/2565 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/9/2565 Read (8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (8)

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (7)

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน (สายห้วยถ้ำหมี) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน (สายห้วยถ้ำหมี) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (7)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 25...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (11)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (5)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก รอบที่ 5 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) พิมพ์ 4 สี 8 หน้า กระดาษอาร์ต 100 แกรม พร้อมออกแบบ จำนวน 250 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (5)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (9)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน รวม ๒๘ คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (12)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสักนำรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟภายในหมู่บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝน...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (13)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 25...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (9)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันสลี หมู่ที่ 15...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (6)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเด...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (13)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยม ตรวจงาน และนิเทศงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ของอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อติดตามการแก้ไขความเดือดร้อ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (15)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และนายประพันธ์ รัตน์เทศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 27 ได้เชิญนายสุจินต์ ภิญโญ ช่างฝีมือสนาม 3 สำนักงานโครงการชลปร...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (16)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (16)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (14)

ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (13)

ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน (สายห้วยถ้ำหมี) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (13)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมแซมจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน (สายห้วยถ้ำหมี) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (11)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (8)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (7)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/9/2565 Read (9)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำฝารางระบายน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2565 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2565 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 25...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2565 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2565 Read (12)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2565 Read (9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/9/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุสิ้นเปลือง) ยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 4558 เชียงราย จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/9/2565 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุสิ้นเปลือง) ยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 4558 เชียงราย จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/9/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำฝารางระบายน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2565 Read (21)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 2 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2565 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 2 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/9/2565 Read (12)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัพญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-53-0003...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/9/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,769 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/9/2565 Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,769 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/9/2565 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-53-0003...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/9/2565 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุคงทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (24)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (24)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (25)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (25)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (26)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น รหัสครุภัณฑ์ 500-59-0002...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (17)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือนกันยายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (21)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 9 ประจำเดือนกันยายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (20)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (20)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (22)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (20)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (22)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (18)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (18)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (17)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/9/2565 Read (16)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (19)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (18)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (19)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (17)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 8336 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (19)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 8336 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (17)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (17)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (18)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (17)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (18)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (16)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุคงทน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (16)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น รหัสครุภัณฑ์ 500-59-0002...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (14)

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (31)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (31)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (34)

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (40)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (วัสดุคงทน) จำนวน 5 อัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (17)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลชุมชน บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม โดยมี นางนงลักษณ์ วิริ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (23)

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายสงกรานต์ นวานุ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (32)

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายสงกรานต์ นวานุ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (36)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุคงทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุคงทน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (13)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (วัสดุคงทน) จำนวน 5 อัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2565 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/8/2565 Read (26)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/8/2565 Read (24)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/8/2565 Read (24)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 7 บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/8/2565 Read (24)
         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator