เทศบาลตำบลห้วยสัก
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยสักได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสักว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดสด ห้วยสัก เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (99)

   วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสายใยสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ได้แสดงออกถึงความสา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (95)

   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2565 Read (106)

   รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 9/3/2565 Read (99)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/3/2565 Read (123)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/2/2565 Read (99)

ประมวลภาพอุทกภัยพื้นที่ตำบลห้วยสัก เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 03.00 น. สิ้นสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย นายรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงราย หัวหน้าสำนักงานป้อ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 24/5/2565 Read (1)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นตัวแทนส่งมอบกระเบื้อง จำนวน 17 แผ่น ครอบกระเบื้อง 3 แผ่น ให้กับผู้ประสบวาตภัย บ้านเนินสะดวก หมู่ที่ 31 จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือนร...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 24/5/2565 Read (1)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมด้วย นายภัทรพงษ์ แปงคำ รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก จ่าสิบเอกเฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่บ้านเนินสะดวก หมู่ที่ ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 24/5/2565 Read (1)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยมีนางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 24/5/2565 Read (0)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีนอก...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 24/5/2565 Read (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 24/5/2565 Read (2)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วิทยากรโดยจ่าสิบเอกเฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์ เจ้าพนักงานป้อง...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 23/5/2565 Read (3)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 23/5/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (4)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (3)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (3)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (4)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิกเซอร์ รหัสครุภัณฑ์ 482-59-0001 จำนวน 1 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (1)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟน รหัสครุภัณฑ์ 458-59-0016...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (1)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน และควบคุมวัณโรค หมู่ที่ 9 บ้านร่องเบ้อ พร้อมด้วยนายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/5/2565 Read (8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/5/2565 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/5/2565 Read (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/5/2565 Read (2)

วันพุธ 18 พฤษภาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 18/5/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7599 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 18/5/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิกเซอร์ รหัสครุภัณฑ์ 482-59-0001...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 18/5/2565 Read (4)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 17/5/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (วัสดุคงทน) จำนวน 8 อัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 17/5/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 504-62-0001 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 17/5/2565 Read (2)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/5/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/5/2565 Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/5/2565 Read (19)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/5/2565 Read (13)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุมและฉากกั้นห้อง จำนวน 2 จุด...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/5/2565 Read (14)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/5/2565 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (11)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุมและฉากกั้นห้อง จำนวน 2 จุด...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (7)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (19)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (11)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0003 จำนวน 2 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0005 , 420-58-0010 , 420-61-0003 , 420-61-0004 , 420-61-0005 , 420-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (10)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-59-0003 , 420-63-0001 , 420-59-0004 , 420-54-0001 , 420-54-0002 จำนวน 5 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0001 , 420-58-0002 , 420-53-0003 จำนวน 3 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-52-0001 , 420-59-0001 , 420-59-0002 จำนวน 3 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนผนังพร้อมประตูห้องเก็บของอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารื้อถอนผนังพร้อมประตูห้องเก็บของอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0005 , 420-58-0010 , 420-61-0003 , 420-61-0004 , 420-61-0005 , 420-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-62-0001 , 420-59-0001 , 420-59-0002...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0001 , 420-58-0002 , 420-53-0003...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 3/5/2565 Read (16)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัสครุภัณฑ์ 513-56-0003...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 3/5/2565 Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/5/2565 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/5/2565 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 513-56-0003 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/5/2565 Read (16)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/5/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 513-56-0003...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/5/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (16)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (14)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (12)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (13)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0004...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (6)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ปกครองตำบล ห้วยสัก นำโดย นายกิ่งทอง สีธิวงศ์ กำน...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (44)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (8)

ปนะกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9843 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0004...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 612 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (10)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 612 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (10)

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร...

งานการบริหารงานบุคคล โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (78)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9843 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (8)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยสักได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 25/4/2565 Read (44)
         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator