เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยม ตรวจงาน และนิเทศงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ของอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อติดตามการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาความต้องการด้านอื่น ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายกิ่งทอง สีธิวงศ์ กำนันตำบลห้วยสัก เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 16   

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยม ตรวจงาน และนิเทศงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ของอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อติดตามการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาความต้องการด้านอื่น ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายกิ่งทอง สีธิวงศ์ กำนันตำบลห้วยสัก เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator