เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสักนำรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟภายในหมู่บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝน
By : admin เมื่อ : 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 14   

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสักนำรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟภายในหมู่บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝน

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator