เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชของตำบลห้วยสัก วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ ยาวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) โดยมี นายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลาย ณ อาคารอเนกประสงค์ป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 10   

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชของตำบลห้วยสัก วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ ยาวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) โดยมี นายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลาย ณ อาคารอเนกประสงค์ป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator