เทศบาลตำบลห้วยสัก
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
By : admin เมื่อ : 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 22   

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

เอกสารแนบ 1.    [20220616154110.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator