เทศบาลตำบลห้วยสัก
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
By : admin เมื่อ : 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 79   

เอกสารแนบ 1.   ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร [20220427114109.pdf]






         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator