เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย นางอลิสา สกุลสมณเดโช ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมราษฎร บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 จำนวน 9 ครัวเรือน โดยมี นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยสัก นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก จ.ส.อ.เฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางอรอนงค์ ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ให้การต้อนรับท่านนายอำเภอเมืองเชียงราย ณ บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 52   

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย นางอลิสา สกุลสมณเดโช ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมราษฎร บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 จำนวน 9 ครัวเรือน โดยมี นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยสัก นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก จ.ส.อ.เฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางอรอนงค์ ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ให้การต้อนรับท่านนายอำเภอเมืองเชียงราย ณ บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator