เทศบาลตำบลห้วยสัก
เทศบาลตำบลห้วยสักประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2565
By : admin เมื่อ : 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  อ่าน : 349   

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เทศบาลตำบลห้วยสักประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยสัก ภายใต้แนวคิด "เทศบาลตำบลห้วยสัก ไม่ทนต่อการทุจริต"  โดยได้รับเกียรติจากนายประพันธ์  ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสักเป็นประธาน  คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ  โดยมี ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานเทศบาลกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยสัก ภายใต้แนวคิด "เทศบาลตำบลห้วยสัก ไม่ทนต่อการทุจริต"  ในการนี้นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะป็นการส่งเสริมให้เทศบาลลดความเสี่ยงการทุจริต ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไปห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก เทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator