เทศบาลตำบลห้วยสัก
เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
By : admin เมื่อ : 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 391   

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายกิ่งทอง สีธิวงค์ รองประธานประชาคมเทศบาลตำบลห้วยสัก เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปกครองตำบลห้วยสัก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) วัตถุประสงค์เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator