เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 98 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ...


โดย admin
Post Date 16/6/2565
Read (147)

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 16/6/2565
Read (21)

ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัย ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 15/2/2565
Read (57)

ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 15/1/2565
Read (125)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ...


โดย admin
Post Date 24/12/2564
Read (144)

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 24/11/2564
Read (76)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ...


โดย admin
Post Date 25/8/2564
Read (202)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ...


โดย admin
Post Date 10/8/2564
Read (222)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ...


โดย admin
Post Date 6/8/2564
Read (196)

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 12/7/2564
Read (54)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ...


โดย admin
Post Date 21/5/2564
Read (227)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ...


โดย admin
Post Date 13/5/2564
Read (244)

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 12/5/2564
Read (47)

ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัย ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (48)

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 5/5/2564
Read (266)

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ...


โดย admin
Post Date 5/5/2564
Read (46)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 1/12/2563
Read (318)

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 1/12/2563
Read (301)

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ...


โดย admin
Post Date 24/11/2563
Read (182)

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ...


โดย admin
Post Date 15/9/2563
Read (351)

จำนวนข่าวทั้งหมด 98 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator