เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์ค่าควรเมือง วัดศรีศักดาราม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
18.204.227.117
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 20ip
เดือนนี้ 11237ip
ปีนี้ 73814ip
ทั้งหมด 334066ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.39)
วันนี้ เวลา 00.35.50 น.
1.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 27/5/2563
Read (2)

2.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 26/5/2563
Read (4)

3.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 26/5/2563
Read (4)

4.

สาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 26/5/2563
Read (2)

5.

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 26/5/2563
Read (2)

6.

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดท่อออกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 0.5 คิว พร้อมรถเข็น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 25/5/2563
Read (3)

7.

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 25/5/2563
Read (2)

8.

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์พ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 25/5/2563
Read (2)

9.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดท่อออกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 0.5 คิว พร้อมรถเข็น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/5/2563
Read (4)

10.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/5/2563
Read (4)

11.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์พ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/5/2563
Read (4)

12.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 21/5/2563
Read (8)

13.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 21/5/2563
Read (7)

14.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการวางท่อประปาภูเขา บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2...


โดย admin
Post Date 18/5/2563
Read (16)

15.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อประปาภูเขา บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2...


โดย admin
Post Date 18/5/2563
Read (12)

16.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะ(ซ่อมปกติ) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 9424 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 18/5/2563
Read (12)

17.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะ(ซ่อมปกติ) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 9424 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 15/5/2563
Read (11)

18.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...


โดย admin
Post Date 14/5/2563
Read (14)

19.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/5/2563
Read (12)

20.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/5/2563
Read (8)

จำนวนข่าวทั้งหมด 725 ข่าว
จำนวนหน้า 37 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายกิตติ สุภารัตน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าก๊อ หมู่. 22

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator