เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.81.28.94
ออนไลน์ 27ip
วันนี้ 261ip
เดือนนี้ 7296ip
ปีนี้ 88650ip
ทั้งหมด 199032ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.154)
วันนี้ เวลา 11.35.56 น.
1.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 15/8/2562
Read (2)

2.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 14/8/2562
Read (1)

3.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...


โดย admin
Post Date 14/8/2562
Read (1)

4.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง)บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...


โดย admin
Post Date 8/8/2562
Read (15)

5.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...


โดย admin
Post Date 31/7/2562
Read (14)

6.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๕ ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 31/7/2562
Read (10)

7.

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 7/2562 การจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ตามประกาศ เทศบาลตำบลห้วยสัก ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562...


โดย admin
Post Date 31/7/2562
Read (8)

8.

ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันต้นเปา หมุ่ที่ ๑๔...


โดย admin
Post Date 30/7/2562
Read (10)

9.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบ บก.01 , ปร.4 , ปร.5 , ปร.6...


โดย admin
Post Date 26/7/2562
Read (24)

10.

ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง(แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 26/7/2562
Read (1)

11.

ประกาศราคากลาง(แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 26/7/2562
Read (1)

12.

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 25/7/2562
Read (22)

13.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2562)...


โดย admin
Post Date 22/7/2562
Read (13)

14.

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 9/7/2562
Read (38)

15.

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 9/7/2562
Read (38)

16.

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 9/7/2562
Read (40)

17.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปณสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14)...


โดย admin
Post Date 8/7/2562
Read (31)

18.

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 4/7/2562
Read (33)

19.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๕ ห้องเรียนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 4/7/2562
Read (30)

20.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 3/7/2562
Read (15)

จำนวนข่าวทั้งหมด 264 ข่าว
จำนวนหน้า 14 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายชูชาติ สุขสามปัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายบัญชา กาวี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องเบ้อนอก หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด