เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์ค่าควรเมือง วัดศรีศักดาราม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.91.106.44
ออนไลน์ 15ip
วันนี้ 96ip
เดือนนี้ 6906ip
ปีนี้ 127619ip
ทั้งหมด 238001ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.74)
วันนี้ เวลา 05.49.28 น.
1.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในแนบท้ายสัญญา โครงการก่อสร้างพื้นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 5/11/2562
Read (10)

2.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...


โดย admin
Post Date 4/11/2562
Read (7)

3.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...


โดย admin
Post Date 4/11/2562
Read (9)

4.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างพื้นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...


โดย admin
Post Date 4/11/2562
Read (7)

5.

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 5 ห้องเรียน...


โดย admin
Post Date 4/11/2562
Read (11)

6.

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...


โดย admin
Post Date 4/11/2562
Read (7)

7.

ประกาศสาระสำคัญ โครงการก่อสร้างหอถังสูงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...


โดย admin
Post Date 4/11/2562
Read (9)

8.

ประกาศสาระสำคัญ โครงการเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...


โดย admin
Post Date 4/11/2562
Read (8)

9.

ประกาศสาระสำคัญข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา...


โดย admin
Post Date 4/11/2562
Read (8)

10.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ 9843 เชียงรายและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องลอนคู่,ครอบกระเบื้องลอนคู่และสังกะสี...


โดย admin
Post Date 4/11/2562
Read (9)

11.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)...


โดย admin
Post Date 30/10/2562
Read (8)

12.

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมหน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 30/10/2562
Read (12)

13.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก (สายที่ 1-6) อาหารเสริมนมโรงเรียนและอาหารเสริมนม สพด.ประเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (12)

14.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) โครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 25/9/2562
Read (23)

15.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 24/9/2562
Read (28)

16.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 24/9/2562
Read (38)

17.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...


โดย admin
Post Date 23/9/2562
Read (26)

18.

ประชาสัมพนธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้าน ร่องเบ้อ หมู่ที่ 29...


โดย admin
Post Date 19/9/2562
Read (34)

19.

ประชาสัมพนธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้าน ป่าก๊อ หมู่ที่ 30...


โดย admin
Post Date 19/9/2562
Read (22)

20.

ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่่ 14 โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 11/9/2562
Read (57)

จำนวนข่าวทั้งหมด 362 ข่าว
จำนวนหน้า 19 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายอำนาจ ทาจินา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายบัญชา กาวี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องเบ้อนอก หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด