เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
54.227.157.163
ออนไลน์ 15ip
วันนี้ 38ip
เดือนนี้ 10236ip
ปีนี้ 66764ip
ทั้งหมด 177146ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.128)
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
เวลา 22.20.33 น.
1.

ประกาศผู้เชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง 3 โครงการ...


โดย admin
Post Date 21/6/2562
Read (14)

2.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 28 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 20/6/2562
Read (13)

3.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างโรงอาหาร...


โดย admin
Post Date 19/6/2562
Read (17)

4.

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหาร...


โดย admin
Post Date 19/6/2562
Read (20)

5.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 5 ห้องเรียน...


โดย admin
Post Date 18/6/2562
Read (22)

6.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ5ห้องเรียน...


โดย admin
Post Date 18/6/2562
Read (21)

7.

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 4/2562 การจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ...


โดย admin
Post Date 10/6/2562
Read (24)

8.

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)...


โดย admin
Post Date 10/6/2562
Read (21)

9.

ร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 28 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 6/6/2562
Read (24)

10.

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 28 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 6/6/2562
Read (26)

11.

ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 28 โครงการ...


โดย admin
Post Date 31/5/2562
Read (27)

12.

ประกาศเทศบาล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ...


โดย admin
Post Date 31/5/2562
Read (29)

13.

ประกาศเทศบาล เรื่องกำหนดราคากลางจำนวน 3 โครงการ...


โดย admin
Post Date 31/5/2562
Read (29)

14.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ...


โดย admin
Post Date 31/5/2562
Read (25)

15.

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย...


โดย admin
Post Date 31/5/2562
Read (22)

16.

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูง...


โดย admin
Post Date 31/5/2562
Read (28)

17.

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์...


โดย admin
Post Date 31/5/2562
Read (25)

18.

ประกาศและเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 28 โครงการ...


โดย admin
Post Date 21/5/2562
Read (43)

19.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/5/2562
Read (46)

20.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อลอดถนนพร้อมเทคอนกรีต บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/5/2562
Read (44)

จำนวนข่าวทั้งหมด 239 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายยอด อินเรียน
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายสำราญ ยอดปั๋น
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโป่งฮึ้ง หมู่. 26

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด