เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
2.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
3.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
4.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
5.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
6.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
7.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
8.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
9.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
10.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
11.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
12.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
13.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
14.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
15.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
16.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
17.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563
18.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
19.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
20.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
21.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
22.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
23.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
24.) รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)
25.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
26.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
27.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
28.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
29.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
30.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
31.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
32.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
33.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
34.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
35.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
36.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
37.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
38.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
39.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
40.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
41.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
42.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
43.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
44.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
45.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
46.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
47.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
48.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
49.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2560งวดที่3
50.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2560งวดที่2
51.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2560งวดที่1
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator