เทศบาลตำบลห้วยสัก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี (พ.ศ.2561-2565)
By : admin เมื่อ : 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  อ่าน : 1019   

แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)

เอกสารแนบ 1.    [20200213105510.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator