เทศบาลตำบลห้วยสัก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
By : admin เมื่อ : 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 457   

เอกสารแนบ 1.    [20221026154325.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator