เทศบาลตำบลห้วยสัก
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559)
By : admin เมื่อ : 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  อ่าน : 1405   

เอกสารแนบ 1.    [20171219023818.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator