เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 4576 ข่าว
จำนวนหน้า 229 หน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-55-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/2/2567
Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/2/2567
Read (5)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-55-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/2/2567
Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 21/2/2567
Read (10)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...


โดย admin
Post Date 20/2/2567
Read (16)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 20/2/2567
Read (13)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 447-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 16/2/2567
Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 15/2/2567
Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 447-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 15/2/2567
Read (16)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8717 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 15/2/2567
Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8717 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 15/2/2567
Read (7)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คตามระยะรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กณ 4004 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 15/2/2567
Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดฟิล์มกระจกกรองแสงและติดสติ๊กเกอร์พีวีซีพร้อมทำความสะอาดผิวกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 14/2/2567
Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 14/2/2567
Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9843 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 14/2/2567
Read (13)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-8582 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 14/2/2567
Read (3)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 14/2/2567
Read (3)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2567
Read (19)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล์มกระจกกรองแสงและติดสติ๊กเกอร์พีวีซีพร้อมทำความสะอาดผิวกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2567
Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2567
Read (4)

จำนวนข่าวทั้งหมด 4576 ข่าว
จำนวนหน้า 229 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator