เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 20 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2567...


โดย admin
Post Date 5/2/2567
Read (39)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2566...


โดย admin
Post Date 4/1/2567
Read (72)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566)...


โดย admin
Post Date 4/1/2567
Read (79)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2566...


โดย admin
Post Date 4/12/2566
Read (100)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2566...


โดย admin
Post Date 6/11/2566
Read (122)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2566)...


โดย admin
Post Date 4/10/2566
Read (120)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2566...


โดย admin
Post Date 4/10/2566
Read (114)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2566...


โดย admin
Post Date 4/9/2566
Read (134)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2566...


โดย admin
Post Date 3/8/2566
Read (144)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2566)...


โดย admin
Post Date 5/7/2566
Read (164)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2566 ...


โดย admin
Post Date 4/7/2566
Read (167)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2566...


โดย admin
Post Date 2/6/2566
Read (132)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน เมษายน 2566...


โดย admin
Post Date 2/5/2566
Read (55)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2566...


โดย admin
Post Date 12/4/2566
Read (169)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2566)...


โดย admin
Post Date 5/4/2566
Read (203)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566...


โดย admin
Post Date 7/3/2566
Read (173)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2566...


โดย admin
Post Date 6/2/2566
Read (75)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2565...


โดย admin
Post Date 5/1/2566
Read (74)

ผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2565...


โดย admin
Post Date 6/12/2565
Read (73)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2565...


โดย admin
Post Date 7/11/2565
Read (88)

จำนวนข่าวทั้งหมด 20 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator