เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ แปลงโคกหนองนาของ นายอินสอน ใจเฝือ โดยมีปกครองตำบลห้วยสัก 31 หมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาชุมชน หลังจากเปิดป้ายเสร็จ ได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ณ บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 14   

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ แปลงโคกหนองนาของ นายอินสอน ใจเฝือ โดยมีปกครองตำบลห้วยสัก 31 หมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาชุมชน หลังจากเปิดป้ายเสร็จ ได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ณ บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator