เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
54.81.69.220
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 405ip
เดือนนี้ 5532ip
ปีนี้ 74956ip
ทั้งหมด 185338ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.132)
วันนี้ เวลา 21.59.57 น.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2561...


โดย admin
Post Date 23/1/2561
Read (878)

เทศบาลตำบลห้วยสักปฐนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยสัก)...


โดย admin
Post Date 22/1/2561
Read (724)

เทศบาลตำบลห้วยสักจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561...


โดย admin
Post Date 13/1/2561
Read (941)

นายอำเภอเมืองเชียงรายร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยสักร่วมช่วยเหลือเด็กผู้พิการตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 10/1/2561
Read (1101)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 ...


โดย admin
Post Date 28/12/2560
Read (1226)

เทศบาลตำบลห้วยสักต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี...


โดย admin
Post Date 23/12/2560
Read (940)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมเปิดงานหัวยสักเกมส์นำโดยนายนิพนธ์ สารถ้อย เทศมนตรีตำบลห้วยสัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 22/12/2560
Read (887)

ทต.ห้วยสักร่วมพิธีเปิดโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6...


โดย admin
Post Date 18/12/2560
Read (989)

โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐...


โดย admin
Post Date 5/10/2560
Read (968)

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ...


โดย admin
Post Date 21/9/2560
Read (859)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยสัก ประจำปี 2560...


โดย admin
Post Date 20/9/2560
Read (811)

รับมอบรางวัลชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี...


โดย admin
Post Date 19/9/2560
Read (836)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 19/9/2560
Read (818)

โครงการฝึกอบรมการทำขนมจัดเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพ...


โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (776)

โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและปรับปรุงพัฒนางาน5ส...


โดย admin
Post Date 13/9/2560
Read (781)

เทศบาลตำบลห้วยสักจัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการประจำปี2560...


โดย admin
Post Date 15/5/2560
Read (502)

จำนวนข่าวทั้งหมด 96 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายชูชาติ สุขสามปัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายชาญยุทธ สุขสามปัน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องเบ้อ หมู่. 9

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด