เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.235.29.190
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 431ip
เดือนนี้ 3226ip
ปีนี้ 49238ip
ทั้งหมด 309490ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
msnbot1.0 (157.55.39.106)
วันนี้ เวลา 13.22.02 น.

เทศบาลตำบลห้วยสัักดำเนินโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” “ กิจกรรม “จิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID – 19) ...


โดย admin
Post Date 25/3/2563
Read (34)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)...


โดย admin
Post Date 13/3/2563
Read (48)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการลดใช้พลังงานในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 11/3/2563
Read (44)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2563 ...


โดย admin
Post Date 10/3/2563
Read (48)

เทศบาลตำบลห้วยสัก ต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานตามโครงการกิจกรรม ปั่นเพื่อสุขภาพ กินลม ชิมวิว รอบหนองหลวง ครั้งที่ 1 ...


โดย admin
Post Date 5/3/2563
Read (58)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019...


โดย admin
Post Date 5/3/2563
Read (47)

เทศบาลตำบลห้วยสัก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์...


โดย admin
Post Date 20/2/2563
Read (83)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 19/2/2563
Read (75)

เทศบาลตำบลห้วยสักต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง จังหวัดขอนแก่น...


โดย admin
Post Date 5/2/2563
Read (126)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมกับฝ่ายปกครองร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 31/1/2563
Read (128)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโคีรงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เด็กปฐมวัย...


โดย admin
Post Date 27/1/2563
Read (136)

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมประชาคมตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 21/1/2563
Read (143)

เทศบาลตำบลห้วยสัก จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date 13/1/2563
Read (158)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ “ห้วยสักเกมส์ ครั้งที่ 5” ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date 1/1/2563
Read (188)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563...


โดย admin
Post Date 27/12/2562
Read (186)

เทศบาลตำบลห้วยสักรับมอบผ้าห่มจากอำเภอเมืองเชียงราย มอบแก่ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 25/12/2562
Read (171)

เทศบาลตำบลห้วยสักรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ...


โดย admin
Post Date 19/12/2562
Read (199)

เทศบาลตำบลห้วยสักต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต...


โดย admin
Post Date 9/12/2562
Read (212)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดการแข่งขันกีฬาห้วยสักคัพ ประจำปี พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 9/12/2562
Read (205)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...


โดย admin
Post Date 3/12/2562
Read (238)

จำนวนข่าวทั้งหมด 131 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายอานนท์ หล้าปา
เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายสงวน ปวงคำ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าก้อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator