เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 297 ข่าว
จำนวนหน้า 15 หน้า

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหัวดง ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ อาคารอเนกประ...


โดย admin
Post Date 27/6/2565
Read (7)

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) วิทยากรได้รับเกียรติจากพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยสัก จัดโดยคณะกรรมกา...


โดย admin
Post Date 27/6/2565
Read (7)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติร่วมโครงการบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ป่าห้วยบ้านเขตวนอุทยานตาดสวรรค์ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย ...


โดย admin
Post Date 27/6/2565
Read (11)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษี ประจำปี 256...


โดย admin
Post Date 27/6/2565
Read (8)

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านร่องปลาขาว มีนายการัณยภาส ไชยรัตน์ และนางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกีย...


โดย admin
Post Date 23/6/2565
Read (10)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชของตำบลห้วยสัก วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ ยาวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เ...


โดย admin
Post Date 23/6/2565
Read (10)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.50 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้รับแจ้งจากหมายเลขโทรศัพท์ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่เก็บฟางข้าวสำหรับการเกษตร บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3 งานป้องกันฯ จึงออกดำเนินการตามการร้องขอโดยมีเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ...


โดย admin
Post Date 23/6/2565
Read (18)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านป่าก๊อ มีนายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก นายนคร ฟองมา สมาชิกสภาเทศบาล ร่...


โดย admin
Post Date 23/6/2565
Read (12)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 2565 จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านป่าแหย่ง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้...


โดย admin
Post Date 23/6/2565
Read (17)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษี ประจำป...


โดย admin
Post Date 20/6/2565
Read (18)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 29 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษี ประจำปี...


โดย admin
Post Date 17/6/2565
Read (21)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงบุญคุณของครู สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ ...


โดย admin
Post Date 17/6/2565
Read (23)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12...


โดย admin
Post Date 16/6/2565
Read (20)

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 9 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษี ประจำ...


โดย admin
Post Date 16/6/2565
Read (16)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษี ประจำปี 2...


โดย admin
Post Date 16/6/2565
Read (15)

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายอิ่นคำ แสนรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 23 บ้านร่องปลาขาว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จ...


โดย admin
Post Date 16/6/2565
Read (21)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณจักรรินทร์ มิ่งขวัญ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และเผยแพร...


โดย admin
Post Date 16/6/2565
Read (20)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยมี ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ อาคารอเนกประสงค...


โดย admin
Post Date 16/6/2565
Read (26)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 13/6/2565
Read (20)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านร่องเผียว ตำบล ห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหว...


โดย admin
Post Date 13/6/2565
Read (19)

จำนวนข่าวทั้งหมด 297 ข่าว
จำนวนหน้า 15 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator