เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

โครงการ 6 ทศวรรษ พัฒนาพฤกษาพรรณ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.224.127.143
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 41ip
เดือนนี้ 5823ip
ปีนี้ 105479ip
ทั้งหมด 365731ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.150)
วันนี้ เวลา 02.07.09 น.

กลุ่มพัฒนาสัตรีตำบลห้วยสัก ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 8/10/2563
Read (26)

กลุ่มพัฒนาสัตรีตำบลห้วยสัก ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2563...


โดย admin
Post Date 7/10/2563
Read (19)

เทศบาลตำบลห้วยสักให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง...


โดย admin
Post Date 25/9/2563
Read (39)

เทศบาลตำบลห้วสักฝึกทบทวนการใช้สายดับเพลิงการเดินสายดับเพลิง และการใช้เชือกกู้ภัยลงจากที่สูง...


โดย admin
Post Date 23/9/2563
Read (31)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ...


โดย admin
Post Date 17/9/2563
Read (64)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพชุมชน (ทำซาลาเปาและมะขามแก้ว 5 รส)...


โดย admin
Post Date 11/9/2563
Read (76)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ทำสาคูไส้หมูและบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน)...


โดย admin
Post Date 1/9/2563
Read (102)

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายมอบของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 1/9/2563
Read (90)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจศาสนา...


โดย admin
Post Date 26/8/2563
Read (69)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุ์พืชของตำบลห้วยสัก ...


โดย admin
Post Date 20/8/2563
Read (84)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร ประจำปี 2563 (สมุนไพรไล่ยุงลาย) ...


โดย admin
Post Date 14/8/2563
Read (77)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมกิจกรรมจิตอาสา"ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..รู้สู้ไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...


โดย admin
Post Date 29/7/2563
Read (118)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดงานวันลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date 24/7/2563
Read (108)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ...


โดย admin
Post Date 21/7/2563
Read (129)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค...


โดย admin
Post Date 20/7/2563
Read (116)

เทศบาลตำบลห้วยสักจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง (จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ) ...


โดย admin
Post Date 25/6/2563
Read (150)

ทต.ห้วยสัก ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง (จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ)...


โดย admin
Post Date 24/6/2563
Read (18)

ทค.ห้วยสักดำเนิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ (ศพส.) ฯลฯ...


โดย admin
Post Date 8/6/2563
Read (169)

เทศบาลตำบลห้วยสักมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วนติดเตียงตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 4/6/2563
Read (162)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 24/4/2563
Read (356)

จำนวนข่าวทั้งหมด 157 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายยอด อินเรียน
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายชาญยุทธ สุขสามปัน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องเบ้อ หมู่. 9

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator